פרוייקטים מחקריים עדכנים של המרצים במגמה

שערים דיגיטליים לארץ הקודש: גיוס וחינוך המונים באמצעות ייצור סרטוני רשת על-ידי נזירים קתולים

נשלח 25 במרץ 2019, 3:45 על ידי Gil Glick Shimony   [ עודכן 25 במרץ 2019, 3:54 ]

שם הפרוייקט:

שערים דיגיטליים לארץ הקודש: גיוס וחינוך המונים באמצעות ייצור סרטוני רשת על-ידי נזירים קתולים
Digital Gates to the Holy Land: Transnational Education through Monastic Online Video Production


מובילי הפרויקט:
ד'ר אורן גולן, החוג ללמידה הוראה והדרכה והמגמה לטכנולוגיות בחינוך, והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
ד'ר מיקלה מרטיני, פוסדוקטורנט, החוג ללמידה הוראה והדרכה והמגמה לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה


תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט:
כיצד מתווך ידע דתי בעידן הדיגיטלי? כיצד פועלים אנשי אמונה כדי לגייס מאמינים ולחנך אותם באמצעות תיווך המשמעות של מקומות קדושים? שאלות אלו ניצבות במרכז הפרויקט המחקרי שלי. מנשיאת דְּרָשׁות המשודרות באינטרנט, ועד להוצאות להורג המוניות של ארגון 'המדינה האיסלאמית' (דאעש), סמכויות דתיות ותנועות כריזמטיות נוטות כיום לפנות לווידאו ולאמצעי המדיה החדשים בניסיון לשדר רעיונות תרבותיים ופוליטיים, להתחרות על תשומת לבם של משתמשי האינטרנט, ולתווך את החוויה הדתית בת זמננו. מחקר זה בא לבחון את טבעם של סרטוני הרשת כערוץ מרכזי להפצה וחינוך המוני של תפישות עולם וניהול משא ומתן של משמעויות באמצעות תקשורת-מתווכת-וידאו. המחקר מתמקד במקרה הקתולי-נזירי בישראל, ומבקש לבחון את צמיחתם של אמצעי הניו מדיה כזירה מרכזית להפצת ידע דתי. כמו כן, אנו בוחנים את מקומם של מנהלי הרשתות הדתיות כמי שאמונים על חינוך דתי בעידן המידע.
במסגרת המחקר אנו מקיימים ראיונות עומק עם שתי קבוצות קתוליות שחברו לעבודת מדיה משותפת בארץ הקודש: נזירים ממסדר הפרנציסקנים בישראל ונזירים מתנועת הקנסאו נובה (Canção Nova) הברזילאית. אנו עושים שימוש בניתוחים סמיוטיים-פרשניים של תוצרי עבודתם (סרטוני ווידאו, שידורים ישירים, תמונות, אתרי אינטרנט ואינסטגרם, מצגות בסביבות של מציאות מדומה). הנתונים שנאספו יוצרים מצע עשיר לניתוח הדרכים בהן קבוצות קתוליות באופן ספציפי, ודתיות באופן כללי, פועלות באופן מאורגן במרחב הדתי-חינוכי הצומח במאה ה-21 במטרה להשפיע על אמונות, תפיסות והתנהגויות של יחידים וקבוצות.
המחקר זכה למימון מהקרן הישראלית למדע (ISF), ולתמיכה נוספת מהאיחוד האירופאי באמצעות קרן מארי קירי.


תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות

נשלח 25 במרץ 2019, 3:45 על ידי Gil Glick Shimony   [ עודכן 25 במרץ 2019, 3:50 ]

שם הפרוייקט:

תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל: פרקטיקות עיתונאיות של קבלה והכלה ציבורית בקהילות מסוגרות
Communicating Science among the Jewish Ultra-Orthodox in Israel: Journalistic Praxis and Audience Reception in Insular Communities


מובילי הפרויקט:
ד'ר אורן גולן, החוג ללמידה הוראה והדרכה והמגמה לטכנולוגיות בחינוך, והחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
פרופ"ח אילת ברעם צברי, ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע ולהוראת הביולוגיה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל.
פרופ' יריב צפתי, ראש החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה


תיאור ההיבט המחקרי של הפרוייקט:
מדע וטכנולוגיה ארוגים בחיי היומיום של אזרחים בני זמננו, ומידת השליטה בידע מדעי נתפשת, לפיכך, כמועילה לקבלת החלטות מושכלות הן ברמה האישית והן בזו הקהילתית. עם זאת, השליטה בידע מדעי מעורערת בקרב קבוצות דתיות וקהילות מסוגרות, כולל קהילות החרדים בישראל, הרואות, לעיתים, בידע זה איום על אמונותיהם, דרכי חייהם וגבולות קהילתם. מטרת המחקר המוצע ללמוד כיצד ידע מדעי זוכה בלגיטימציה בקרב הקהילה החרדית בישראל, וספציפית לבחון: (א) דרכים בהן עיתונאים חרדים, כמחנכים ומפיצי דעת לא-פורמליים, תופשים את תפקידם ביחס לדיווח על ידע מדעי, והבנת מקורות המידע הנרכשים על-ידי העיתונאיים, והאמצעים להטמעתם בעת בחירה וסקירת דיווחים ביחס לסוגיות מדעיות. דרכים אלו יבחנו על-ידי ראיונות עומק עם 20 עורכים, עיתונאי דפוס ורשת הכותבים עבור הקהילה החרדית; (ב) דרכים בהן הידע המדעי מיוצג באמצעי התקשורת החרדיים (קרי בעיתונות המגזר, לרבות עיתונות הרשת). ייצוג זה יבחן באמצעות ניתוח תכנים של עיתונות חרדית לאורך שנה; (ג) הדרכים בהן קהלים חרדיים בוחרים, נותנים אמון ומייצרים משמעות (sense making) מקריאת דיווחים עיתונאיים על מדע, בהינתן מערכות אמונותיהם ותפישות עולמם. ניתוח זה של המחקר ייגזר מתוך ראיונות מִקְדָּמִיים עם 10 חברי קהילה חרדיים, אשר יכללו יצירת פרוטוקול הקראה וחשיבה בקול (think aloud) של מאמרים עיתונאיים ממוקדי מדע. בעקבות ראיונות אלו, יגובש מערך ניסויי סקר (survey experiment, Mutz, 2011) כמותני שבמסגרתו ישתתפו בניסוי מדגם מייצג של 'חרדים מודרניים' (בהקשר זה, משתמשי התקשורת האלקטרונית). מחקר רב-תחומי זה יתבסס על שיתוף פעולה בין שלושה חוקרים ראשיים המביאים עימם ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי מחקר הדת, התרבות (לרבות ניסיון במחקר אמפירי על הקהילה החרדית), התקשורת, החינוך המדעי ותקשורת המדע. השלכות למדיניות בהקשר זה כוללות הכלת המגזר החרדי בחברת המידע והמדע, הרחבת החינוך המדעי הבלתי פורמלי תוך שיח עם גורמי הסמכות (העיקרית והמשנית) בחברה החרדית, ויצירת תשתית והבנה לקראת חציית גבולות פנים-קהילתיים באמצעות שיח אודות החינוך מדעי בחברה החרדית מרובת הפנים.
המחקר זכה למימון ממשרד המדע.

1-2 of 2