עבודות דוקטורט

העבודות שמופיעות כאן הן עבודות Ph.D. שנכתבו בהנחיית סגל המגמה

שם התלמיד

שם המנחה

נושא

שנת סיום

גריפאת יוסוף

תמר כתריאל

החיה רבת הפנים : הד'בע כסמל בתרבות הערבית

1993

בר יוסי

תמר כתריאל

נוער מאמין במבחן : התמודדות עם דילמות אידיאולוגיות בתנועת 'בני עקיבא' בשנים תשנ"ה-תשנ"ז

2001

לירן-אלפר דליה

תמר כתריאל

נערות רוקדות הבנייה תרבותית-חברתית של זהות מיגדרית בחוגי מחול בישראל

2004

צור איילה

רבקה איזיקוביץ

בית הספר האידיאלי שלי הצעות של תלמידים ושל מנהלים מבית ספר דמוקרטי ומסורתי לתכנון בית הספר

2008

סיגד לורה

רבקה איזיקוביץ

Transnational childhood : identity negotiations of North American-Israeli children and youth: an ethnographic study

2009

חטיב מוחמד

רבקה איזיקוביץ

חינוך לבריאות בהיבט תרבותי השפעתם של הקשרים תרבותיים (בית הספר ובית ההורים) על תפיסות ועל תהליכי קבלת החלטות בנושא יחסים אינטימיים ונישואין בקרב צעירים מוסלמים בישראל.

2011

ביברמן שלו ליאת

קלרה סבג ונורה רש

בין תחומי דעת לבין שיפוטי צדק: תרבות תחום הדעת וזיקתה לפרופיל מורה בחלוקת ציונים.

2012

גולדשמידט גלעד

רבקה איזיקוביץ

בוגרי בית ספר ולדורף בחברה הישראלית - מבט של עשור

2012

דוידסון שוש

תמר כתריאל ונורית בירד-דוד

חישוב והתחשבות - חינוך לצרכנות בקרב מתבגרים צעירים

2012

אשכנזי מאיה

קלרה סבג

מערכת היחסים שבין נערות לגופן: פיתוח שיח חיובי על הגוף

בתהליך

בוטוין מאיה

רבקה איזיקוביץ

אקלים תרבותי מיטבי בכפרי נוער בישראל

בתהליך

דניאל אירית

רבקה איזיקוביץ

המשכיות או למידה מחדש? ילדי תרבות שלישית בישראל,התמודדות עם מעברים בין תרבותיים..

בתהליך

הלר רחל

דבי גולדן ולואיס טאווסצ'יו

An Ethnography of an Enrichment Center in the ultra-orthodox community

בתהליך

יוקלזון אינה

רבקה איזיקוביץ

האם משחקים הם רק כיף: דרכים בהם משחקי תפקידים דמיוניים עשויים לסייע לעולים מתבגרים מבריה"מ לשעבר בישראל

בתהליך

יערי חן

דבי גולדן

"דרך ארץ" – אתנוגרפיה של תרמילאות ישראלית משפחתית בהודו: היבטים חינוכיים ופדגוגיים

בתהליך

מרלנדר דנה

רבקה איזיקוביץ

המשקל של המרכיבים האידיאולוגים והמקצועיים בתהליך האוקולטורציה של רופאים מארצות הברית אשר הגרו לישראל

בתהליך

נצר-דגן הדס

תמר כתריאל ודבי גולדן

"אי של ילדות"? הבנייה של ילדות במוזיאון הילדים הישראלי

בתהליך

סולומון דניאל

קלרה סבג

חשיפה לתרבויות שונות, אינטליגנציה תרבותית ויכולת להצליח בהקשרים שונים: המקרה של בני נוער ישראלים

בתהליך

רוטמן-צור עמית

דבי גולדן

התבססות החינוך הייחודי בישראל: מחקר אתנוגרפי על מערכת חינוך בתהליכי שינוי

בתהליך