אוכלוסיית היעד ותנאי הקבלה

אוכלוסיית היעד למגמה

המגמה מכשירה את תלמידיה למחקר והוראה אקדמאיים. כמו כן, היא מיועדת לסטודנטים בעלי תודעה חברתית המעורבים בקהילה ולמכינים עצמם לתפקידי מנהיגות והובלה בארגוני חינוך פורמאליים (בתי- ספר, פנימיות) ובלתי פורמאליים (מתנ"סים, ארגוני נוער, עמותות, רשויות ציבוריות ומקומיות, מוזיאונים, חינוך בתפוצות), בהקשרים גיליים שונים.

תנאי קבלה לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

(ראו גם תנאי קבלה נוספים הייחודיים למגמות)
א.    תואר ראשון

1. ממוצע: ציון 80 לפחות בכל חוג בלימודי תואר ראשון.
2. השלמות: מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו בתחום מנהיגות ומדיניות בחינוך, יידרשו להשלים קורסים במסגרת חוגית, וכן במסגרת תכניות השלמה ייחודיות של המגמות בציון מינימאלי 80.
3. מסמכים: תלמידים המסיימים את לימודיהם לתואר בוגר בשנה"ל הנוכחית יידרשו להגיש גיליון ציונים וממוצע  (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת החובות לתואר ראשון.
4. עברית: בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו להיבחן בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה.

ב.    בחינה באנגלית
לאור משבר הקורונה, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אליו שייכת המגמה, החליט לבטל את הדרישה לבחינת כניסה חוגית באנגלית כתנאי קבלה לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א).


ציון של 75 לפחות במבחן כניסה באנגלית.

מאחר ומספר המקומות בחוג מוגבל, אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למגמה ולמסלול שביקש/ה, גם אם התמלאו תנאי המינימום הנדרשים. ייבחרו המועמדים בעלי הציונים הטובים ביותר.

תנאי קבלה ייחודיים למגמה

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לתואר מ"א בחוג, יוזמנו במידת הצורך מועמדים מתאימים לראיון אישי.

במידת הצורך, ייקבעו לימודי השלמה, על פי הראיון האישי ולפי דרישות המגמה.

לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני

    לימודים אלה מיועדים למועמדים שהיקף ההשלמות הנדרש מהם עולה על 16 שש"ס. ראו סעיף 8.12 בתקנון לימודי תואר שני בשנתון זה או באתר האינטרנט http://graduate.haifa.ac.il


קודי רישום: מסלול א'- 316201-20-02    מסלול ב'- 316202-20-02