סגל התכנית

סגל אקדמי 


איימן אגבארייה
ד״ר איימן אגבארייה

04-8240276 (52276)


ד״ר אורן גולן
ראש התכנית לחינוך, חברה ותרבות
04-8249489 (53489)


פרופ׳ כתריאל תמר
פרופ׳ כתריאל תמר

04-8249143 (53143)
ד״ר שושנה אביהו
פרופ׳ שושנה אביהו

04-8240090 (52090)


סגל מנהלי

מירי טאטי
גב׳ מירי טאטי
עוזרת מנהלית לראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
04-8249067 (53067)


גיל גליק שמעוני
מר גיל גליק שמעוני
תפעול ועיצוב האתר
04-8249365 (53365)