לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך

התכנית למנהיגות

ומדיניות בחינוך

*החל משנת הלימודים תשפ״ד

חדשות התוכנית

ברוכים הבאים לאתר התוכנית לחינוך, חברה ותרבות בפקולטה לחינוך

תכנית לתואר שני עם דגש על חינוך בלתי – פורמלי. התכנית מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש על החינוך הבלתי-פורמלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך - ובפרט  שדה הפעולה של החינוך בלתי-פורמלי במסגרות רשמיות ובחברה האזרחית - לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון אקטיביזם חינוכי, פוליטיקה, זהות ושוֹנות.

מחקר ופרסום

שערים דיגיטליים לארץ הקודש. ד״ר אורן גולן

תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל. ד״ר אורן גולן

תרבות, חינוך, מעמד והיעשות סובייקט בבתי ספר מקצועיים בישראל. פרופ׳ אביהו שושנה

הכירו את התכנית - עם כתוביות.mov