החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

התוכנית לחינוך, חברה ותרבות

Program for Education Society & Culture

برنامج التربية الاجتماعية والثقافية

חדשות התוכנית

ברוכים הבאים לאתר התוכנית לחינוך, חברה ותרבות בפקולטה לחינוך

תכנית לתואר שני עם דגש על חינוך בלתי – פורמלי. התכנית מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש על החינוך הבלתי-פורמלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך - ובפרט  שדה הפעולה של החינוך בלתי-פורמלי במסגרות רשמיות ובחברה האזרחית - לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון אקטיביזם חינוכי, פוליטיקה, זהות ושוֹנות.

מחקר ופרסום

פוסט ליברליזם, ד"ר יותם חותם וד"ר סוזנה שניידר

תקשורת המדע בקרב חרדים בישראל. פרופ' אורן גולן

תרבות, חינוך, מעמד והיעשות סובייקט בבתי ספר מקצועיים בישראל. פרופ׳ אביהו שושנה

הכירו את התכנית - עם כתוביות.mov