לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך

סגל התכנית

ראש התכנית לחינוך, חברה ותרבות

04-8249489 (53489)

oren.golan@edtech.haifa.ac.il

צללית אדם - אין תמונה מעודכנת

מרצה בכיר

יו"ר הועדה החוגית לתארים מתקדמים

04-8240090 (52090)

avihush@gmail.com

ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

04-8240867 (52867)

csabbagh@edu.haifa.ac.il

סגל מנהלי

מר גיל גליק שמעוני

תפעול ועיצוב האתר

04-8249365 (53365)

webmaster@edu.haifa.ac.il

גב׳ מירי טאטי

עוזרת מנהלית לראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

04-8249067 (53067)

mtaty@univ.haifa.ac.il