לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך

סגל התכנית

פרופ׳ חבר (ראש התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך)

04-8249363 (53363)

deborahg@edu.haifa.ac.il

פרופ' מן המניין (אמריטה)

04-8240859 (52859)

rivkae@edu.haifa.ac.il

מרצה בכיר (ראש התכנית לחינוך, חברה ותרבות)

04-8249489 (53489)

oren.golan@edtech.haifa.ac.il

ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

04-8240090 (52090)

avihush@gmail.com

פרופ׳ מן המניין

04-8240867 (52867)

csabbagh@edu.haifa.ac.il

פרופ' מן המניין (אמריטה)


04-8249143 (53143)

tamark@edu.haifa.ac.il

סגל מנהלי

מר גיל גליק שמעוני

תפעול ועיצוב האתר

04-8249365 (53365)

webmaster@edu.haifa.ac.il

גב׳ מירי טאטי

עוזרת מנהלית לראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

04-8249067 (53067)

mtaty@univ.haifa.ac.il