לוגו אוניברסיטת חיפה
לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך

כתבי עת שפיטים מומלצים

כתבי עת שפיטים

המומלצים על ידי סגל המגמה

______________________________________________________________

Sociology of Education

Youth and Society

Anthropology and Education Quarterly

Critical Studies in Education

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.

Ethnic and Racial Studies

Qualitative Sociology

British Educational Research Journal,

Intercultural Education

British Journal of Sociology of Education

גילוי דעת

כתבי עת שפיטים בעברית

המוכרים על ידי הות"ת

______________________________________________________________

דפים (בהוצאת מכון מופ"ת) - תחום הדעת: חינוך

עיונים בחינוך;עיונים במנהל ובארגון החינוך - תחום הדעת: חינוך

מחקר ועיון בחינוך מתמטי - תחום הדעת: חינוך מתמטי

מגמות - תחום הדעת: חינוך, סוציולוגיה, פסיכולוגיה